E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

Bhaibeej-Mathura-Jamnapan

Bahuchraji             :        Bahuchraji mataji na darshan

Siddhapur              :        Bindu sarovar snan , Matane shraddha vidhi place

Unjha                      :       umiya mataji darshan

Gabbar                   :       Ambe ma na darshan

Ambaji                    :       Amba ma na darshan

Pushkar                  :       Bhrama temple , bhrama sarovar

Jaipur                      :       Jaipur sight seen

Delhi                       :       Delhi sight seen (self paid)

Haridwar                :       Haridwar small temples (self paid)

Rushikesh              :       Lakshman jhula darshan

Badrinath              :       Badrinath darshan (self paid)

Kedarnath             :       Kedarnath jyotirlinga darshan

Gangotri                :       Gangaji snan , Bhagirathi shila (self paid)

Yamnotri               :       Yamunaji much mandir darshan (self paid)

Vrindavan             :       Sri ranganatha temple , Kalinag daman , Vrajbhumi

Gokul                     :       Vishvakarma temple

Raman reti            :       A place where god Krishna scroll on the sand

Bhramand ghat    :       A place where Mataji had seen whole universe in god’s mouth

Govardhan            :       Darshan , Vrajbhumi

Barsana                 :        Radhaji temple , Vrajbhumi

Jatipura                 :        Jatipura nand mandir darshan , Vrajbhumi

Mathura                :        Birth place of Krishna , Karagruh , Jamunaji snan , Rest place , Ranchodrai darshan

Agra                       :         Tajmahal

Kankroli                 :         Ranchodrai darshan

Nathdwara            :        Shreenathji darshan

Eklingji                   :         Eklingji temple

Udaipur                 :         Jagdish mandir darshan

Shamlaji                :         Shamniya ranchodrai darshan

Junagadh              :         Damodar kund snan

Translate »