E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

Rajasthan-Maharashtra Root

Tour-59       Rajkot – Waghai , Saputara , Nashik , Trambakeswar , Shirdi , Ellora , Ghushmeshwar ,Daulatabad , Aurangabad , Ajanta , Nilkanth , Kabirvad , back to Rajkot.

Tour-60       Rajkot – Waghai , Saputara , Nashik , Trambakeswar , Shirdi , ( 1 Day Mumbai Darshan )
( 1 Day Essel world ) , Nilkanth , Kabirvad , back to Rajkot.

Tour-61       Rajkot – Waghai , Saputara , Nashik , Shirdi , Mahabaleshwar , Panchgani , Lonavala , Khandala ,  Nilkanth , Kabirvad , back to Rajkot

Tour-62       Rajkot – Udaipur , Chittorgarh , Jaipur , Mount abu , Ambaji , Gabbar koteshwar , Unjha , Modhera , Bahucharaji , back to Rajkot.

Tour-63       Rajkot  – Udaipur , Chittorgarh , Jaipur , Mount abu , mahesana , Water Park , Mini vaishno devi , back to Rajkot.

Root Of Rajasthan and Maharashtra (6 Days and 5 Nights Tour)Tour-64       Rajkot – Waghai , Saputara , Nashik , Trambakeswar , Shirdi , Ellora , Ghushmeshwar , Daulatabad , Aurangabad , Mumbai Darshan ( 1 Day Mumbai ) Essel world ( 1 Day Essel world ) Nilkanth , Kabirvad , Borsad , back to Rajkot.

Tour-65       Rajkot – Waghai , Saputara , Nashik , Trambak , Shirdi , Mahabaleshwar , Panchgani , Lonavala , Khandala , back to Rajkot.

Tour-66       Rajkot – Udaipur , Chittorgarh , Shreenathji , Jaipur , Mount abu , Ambaji Gabbar , Koteshwar , Unjha , Modhera , Bahucharaji , back to Rajkot.

Tour-67       Rajkot – Unjha , balarai , Ambaji , Gabbar , Koteshwar , Mount abu , Jaishalmer ,Desert Safari Night , Jodhpur , Shreenathji , Eklingji , Udaipur , shamlaji , back to Rajkot.

Translate »