E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

Saurashtra Tour

Tour-19      Rajkot – Tulsishyam , Diu , Somnath , Junagadh , Parb vav , Virpur , Back to Rajkot

Tour-20      Rajkot – Junagadh , Sasan , Devaliya safari , Parbvav Back to Rajkot

Tour-21      Rajkot – Bhavnagar (Khodiyar Temple) Gopnath , Zanzmer , Bagdana , Hastgir , Palitana ,Back   to Rajkot

Tour-22      Rajkot – Dwarka , Bet Dwarka , Nageshwar , Harsiddhi , Porbandar , Virpur , Back to Rajkot

Tour-23      Rajkot – Anjar , Mandvi , Narayan sarovar , Bhuj , Back to Rajkot

Translate »